Filipino Bilang Wikang Pangkarunungan

Isusulong ang pagbabayabong ng Wikang Filipino sa gaganaping pandaigdigang kongreso na gaganapin sa ika-2 hanggang ika-4 na Agosto 2017 sa Pambansang Museo, Manila.

Layunin ng Kongreso na isulong ang paggamit ng Wikang Filipino at ipakitang mas magiging mabisa at may talab ang Araling Filipino  kung  gagawin ito sa Filipino higit sa iba pang wika lalo na kung lalaliman pa ang sipat sa kontekstong Filipino ng kasaysayan, araling panlipunan at iba pang larang ng  karunungan na may kinalaman  sa Filipinas at sa mga Filipino.